Protetyka stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się uzupełnianiem pojedynczych lub mnogich braków zębowych, korektą kształtu, koloru, odbudową złamanych lub zniszczonych próchnicowo koron zębów.
Nieleczone braki w obrębie pojedynczego zęba lub braki kilku zębów to nie tylko defekt estetyczny. W wyniku nieuzupełnionego stanu uzębienia dochodzi do szeregu niekorzystnych zjawisk w obrębie całego układu zębów - przesuwanie się zębów sąsiednich, wydłużanie się zęba przeciwstawnego, jak również zanik kości. To wszystko może powodować utratę kolejnych zębów oraz nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych, co objawia się bólami głowy w okolicach skroni.

 

Uzupełnienia protetyczne możemy podzielić na dwie kategorie


Uzupełnienia stałe takie jak korony, mosty, licówki

 

Korona Porcelanowa


Rdzeń takiej korony stanowi stal stomatologiczna indywidualnie odlana dla danego zęba. Na tak przygotowaną podbudowę napala się porcelanę. Metal w takiej koronie nie jest widoczny, gdyż przykrywa go warstwa porcelany. Korony porcelanowe na metalu stosuje się zwłaszcza w odcinkach bocznych, do zębów przedtrzonowych i trzonowych.

 

Korona Pełnoceramiczna


Korona pełnoceramiczna zapewnia doskonałą estetykę, nie do odróżnienia od zębów własnych. Podbudowa korony pełnoceramicznej jest wykonana z tlenku cyrkonu, który jest materiałem niezwykle wytrzymałym i przeziernym, podobnie jak zęby naturalne. Z tych względów korony pełnoceramiczne są bezsprzecznie najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza do odbudowy zębów przednich.

 

protetyka 1

 

Most Protetyczny (korony połączone ze sobą)


W sytuacji, gdy nie ma możliwości wprowadzenia implantu, ale posiadamy  własne zęby  w sąsiedztwie utraconych, wówczas rozwiązaniem jest odbudowa takich braków przy pomocy koron. Metodę tą nazywamy mostem protetycznym. Zęby własne stają się w takim przypadku zębami filarowymi. Na nich wykonuje się korony protetyczne, a brakujące zęby uzupełnia się koronami zamocowanych pomiędzy nimi. Most wiernie odtwarza kształt i kolor brakujących zębów.

 

protetyka 2

 

Licówki Pełnoceramiczne (wysoce kosmetyczne)


Licówka pełnoceramiczna zapewnia doskonałą estetykę, nie do odróżnienia od zębów własnych. Za jej pomocą można ukryć nieestetyczne wypełnienia, odłamane brzegi czy pojawiające się przebarwienia. Licówki umożliwiają nam uzyskanie idealnego kształtu i koloru zębów przednich. Można nadać im dowolny kształt i odcień oraz pozbyć się przerw między zębami.

 

protetyka 3

 

Wkład koronowo- korzeniowy


Jeśli ząb jest zniszczony w takim stopniu, że nie rokuje nawet utrzymania korony protetycznej, należy umieścić w korzeniu tak zwany wkład koronowo-korzeniowy, potocznie nazywany sztyftem. Wkład koronowo-korzeniowy ma część korzeniową umocowaną w kanale korzeniowym zęba oraz część koronową, która wystaje w jamie ustnej i ma kształt zęba oszlifowanego pod koronę protetyczną. Materiał, z którego wykonuje się wkład, dobiera się pod kątem przyszłej korony. Może to być stal, złoto, tlenek cyrkonu (pełnoceramiczny) lub włókno szklane.

 

protetyka 4

 


Uzupełnienia ruchome takie jak protezy

 

Proteza Akrylowa  


Proteza akrylowa jest uzupełnieniem protetycznym, które zastępują większą ilość brakujących zębów. Stosowana jest w również w bezzębiu. Nie jest montowana w ustach na stałe - można ją wyjmować - co nie jest rozwiązaniem komfortowym, ale w wielu przypadkach jedynym możliwym do zastosowania. Protezy można z grubsza podzielić na całkowite i częściowe Protezy całkowite - uzupełniają wszystkie zęby szczęki i/lub żuchwy. Protezy częściowe - uzupełniają od kilku do kilkunastu brakujących zębów.

 

protetyka 6


Proteza Szkieletowa 


Protezy szkieletowe to protezy uzupełniające częściowe braki w uzębieniu, które z różnych przyczyn nie kwalifikują się pod uzupełnienia mostami. Stanowią najlepsze rozwiązanie wśród ruchomych uzupełnień protetycznych. Dzięki szkieletowi wykonanemu z metalu są dużo cieńsze, mają dużo mniejszy zasięg w jamie ustnej - prawie nie pokrywają podniebienia - przy górnej protezie, ponadto mają lepsze utrzymanie - nie spadają, gdyż umocowane są na klamrach, nie uciskają dziąseł i podniebienia.

 

protetyka 5

 

Proteza Elastyczna


Pojawiły się stosunkowo niedawno, są one polecane z wielu względów. Po pierwsze uzupełnienia nylonowe są lżejsze i elastyczniejsze – pozwala to na wykonanie dużo cieńszych płyt protez, pacjent nie czuje nadmiernego obciążenia.  Ponadto dzięki elastyczności nie łamią się one i bardzo dokładnie przylegają do wyrostków zębodołowych czy podniebienia. W przypadku protez częściowych osiadających, jeśli wykonane są one z nylonu, to nie wymagają użycia elementów metalowych – pozwala to na osiągnięcie o wiele lepszej estetyki, niż w przypadku protez akrylowych. Nylon nie uczula – jest więc doskonałą alternatywą dla osób uczulonych na akryl. Pacjenci stosujący protezy nylonowe szybko się do nich przyzwyczajają.

 

protetyka 7

 
 Korona porcelanowa na metalu  700 zł
 Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu  1 700 zł
 Korona pelnoceramiczna  1 600 zł
 Korona tymczasowa akrylowa  100 zł
 Punkt w moście  700 zł
 Licówka porcelanowa  1 600 zł
 Wkład koronowo-korzeniowy - Prosty  350 zł
 Wkład koronowo-korzeniowy - Złożony  400 zł
 Proteza całkowita - akrylowa  800 zł
 Proteza całkowita - szkieletowa  1 400 zł
 Proteza całkowita - szkieletowa na zamkach  1 800 zł
 Proteza całkowita - elastyczna  1 800 zł
 Podścielenie protezy  250 zł
 Naprawa protezy  100 zł
 Naprawa protezy ekspresowa  150 zł
 Zdjęcie korony  100 zł
 Punkt w protezie  100 zł
PRZEJDŹ DO PEŁNEGO CENNIKA